Lista zmian - Serwer testowy Wojna i Pokój

 • Uwaga: te informacje dotyczą tylko serwera testowego Wojna i pokój,
  z jednym wyjątkiem: "moc Arki" zostanie również przemianowana na „Chwała” na S5.

  Lista zmian serwera testowego - Wojna i pokój

  Ogólne zmiany:

  • 3x prędkość serwera (wpływa na czas produkcji, budowy, najazdów i podboju)
  • 2x prędkość żołnierzy (ruchy Wodzów na mapie)
  • Czasy takie jak wypowiedzenie wojny / czas trwania wojny pozostaną niezmienione
  • Daty faz księżyca dla serwera testowego można znaleźć tutaj: serwer testowy War & Peace
  • Sklep zostanie zamknięty, zamiast tego gracze otrzymają na starcie Szafiry, a podczas rundy otrzymają więcej
  • Aby portale były aktywne, muszą być połączone z Arką przez nieprzerwane terytorium
  • Liczba rzadkich punktów zaopatrzenia wokół centralnego Wiecznego Kowadła zostanie zwiększona do 3, premia za rzadkie zaopatrzenie zostanie zwiększona z 15% -> 20%
  • Prędkość Wodza została zwiększona o 15% u wszystkich wodzów (oprócz ogólnej 2x szybkości serwera testowego)
  • Zmniejszono koszt energii duszy dla każdego dodatkowego ładunku amuletu i runy wodza: Ładunek amulotu 21% -> 18%, Runa wodza: 15% -> 12%
  • Zapasy są teraz dostarczane do miejsca w centrum twojego miasta i można je tam odebrać. Nie zmienia to ilości ani czasu dostaw, ale czyni je bardziej widocznymi.


  Godne uwagi zmiany w dzienniku dewelopera:

  • Wojny można ogłaszać od Midiata (wyspa II).
  • Status NAP wymieniony w dzienniku dewelopera nie jest w pełni zaimplementowany. Po wojnie nastąpi automatyczne zawieszenie broni tylko na 5 dni, ale pakt o nieagresji nie może być odtąd zawarty ręcznie w ramach porozumienia dyplomatycznego.
  • Cele wojenne nie będą już wybierane. Oba cele (kule łupieżcze / wieża zdobywania) są zawsze aktywne, pierwszy z nich kończy wojnę. (Nadal jest to wspomniane w dzienniku deweloperów)
  • Poddanie się jest możliwe już po 48 godzinach. W 8-godzinnym okresie kapitulacji wojna może zostać wygrana przez drugą stronę, co oznacza, że zakończy się wcześniej.
  • Należy pamiętać, że nie można wypowiedzieć wojny, jeśli jedno z królestw nie spełnia minimalnych wymagań (2000 kul / 6 wież). Przepełnione kule liczą się do minimum.
  • Gdy 5 dni wojny minie bez zwycięzcy, Przymierze, które ogłosiło wojnę, przegrywa. Początek Finału jest teraz jedynym wydarzeniem powodującym remis między dwoma Przymierzami.
  • Przymierze, któremu uda się wznieść podczas wojny, wygrywa automatycznie. Wojny nie można wypowiedzieć podczas wznoszenia się, a wojny w deklaracji zostaną anulowane, gdy jedno Przymierze wzniesie się w okresie deklaracji.
  • Przymierze, które wygra wojnę przez wzniesienie, nie otrzyma jednak Trybytu, ponieważ Trybuty mają zastosowanie tylko do Przytmierzy na tej samej wyspie. Wszystkie statusy dyplomatyczne są neutralizowane po wzniesieniu).
  • Energia Arki (dawniej nazywana „Energią Duszy Królestwa”) będzie resetowana przy każdym wzniesieniu
  • Gracze mogą teraz dołączyć do Przymierza podczas wojny, jednak tylko gracze, którzy byli w Przymierzu nieprzerwanie od początku do końca wojny, otrzymają skrzynię wojenną.
  • Zmieniono formułę skrzyni wojennej: zwycięzca otrzymuje teraz premię w wysokości 50% pomnożoną przez poprzednią część. Wcześniej był to dodatkowy bonus + 20% dla zwycięzcy i -20% dla przegranego Przymierza.
  • Ostateczna zawartość skrzyni wojennej jest zawsze podzielona przez 15, niezależnie od kwalifikujących się członków Przymierza w momencie zakończenia wojny.
  • „Skrzynia trybutu” jest zintegrowana z nowym miejscem dostawy w centrum wioski i można ją tam odebrać
  • Zwój „Nagła Pomoc” nie może być używany na Trybutach
  • Po każdej wojnie, wraz ze Skrzynią Wojennym, każdy gracz zwycięskiego Przymierza otrzymuje epicką księgę. Każdy gracz przegrywającego Przymierza otrzymuje niezwykłą księgę.


  V1O7Kjf.png


  Definicje terminów w grze:

  • Energia Duszy Królestwa zmienia się w Energię Arki
  • Moc Arki zmienia sie w Chwałę
  • Improve Towers changes into Tower Enhancement
  • Concede changes into Surrender
  • Wojna pozostaje Wojną
  • Trybuty pozostaja Trybutami
  • Rozejm pozostaje Rozejmem


  Tekst oryginalny dostępny jest tu: 11.12.2020 Test server Update

 • Aktualizacja serwera testowego 05.01.2021


  - nie zebrane jednostki w mieście będą doliczane do PW. Jednostki dostarczane z pkt zaopatrzenia oraz pochodzące z trybutów od innych Przymierzy są wliczane do PW Przymierza. Trybuty, które cały czas są w pkt zaopatrzenia nie liczą się.

  - Kilka poprawek błędów, w tym problem polegający na błędnym wyświetlaniu portali jako rozłączonych

  - Dodano "Pakt o nieagresji" (NAP):

  - Przymierze może mieć do 3 NAP z innymi przymierzami.

  - Żądanie podpisania NAP wysyłane jest z tego samego miejsca, co wypowiedzenie wojny

  - Po akceptacji efekt NAP jest natychmiastowy. Żadne nowe ataki na przymierze nie są możliwe. Wyjątek:

  Wieże i Portale w trakcie budowy mogą być nadal podbijane.

  - Anulowanie NAP zajmuje 8h, po upływie których ataki ponownie są możliwe. Wzniesienie także powoduje koniec NAPa.

  - NAPY nie działają podczas rozgrywki końcowej


  (żródło: Discord #patch-notes)