Pamiętnik Developera - Wojna i Pokój - dyskusja

 • Poniżej znajduje sie przetłumaczony na szybko wpis. Tekt oryginalny dostępny jest w jęz angielskim, pod adresem: Hall of Wisdom: War & Peace

  W środe, 21.10.2020 o godzinie 16:00 CEST na kanale Discord. odbędzie sie spotkanie z developerami gry (tylko w jez angielskim). Tematem rozmowy bedzie System Wosny i Pokoju. Zapraszamy do udziału.

  Jeśłi jednak ktoś nie będzie mół być albo nie czuje się na siłach w romzowe po angielsku, może zadac pytanie/napisac swoje uwagi ponizej. W poniedziałek wieczorem zebiorę wszytskie Wasze pytania z tego wątku i przekaze je do Centrali, a Twórcy Gry podczas spotkania odpowiedzą na nie.

  Jak Wam sie podoba ta zmiana? Co sądziecie o Systemie Wojny i Pokoju?

  117-banwarpeace-png
  We make War that we may ascend in peace

  - Misquoted Aristotle


  xF5Oahq.png


  Cele systemu wojny i pokoju:

  System wojny i pokoju ma na celu moderowanie gry w taki sposób, aby zachęcić Przymierza do stoczenia równych i interesujących walk z innymi Przymierzami. Wprowadzi do gry więcej opcji dyplomacji i określi jasne cele, zachęty i zasady do wojny między równie silnymi Przymierzami oraz pozwoli uniknąć niesprawiedliwych wojen i ciągłych najazdów na mniejsze Przymierza przez długi czas. W tym celu zostaną wprowadzone 3 statusy dyplomatyczne.

  Możliwe statusy dyplomatyczne

  Po uruchomieniu systemu możliwe będą następujące statusy dyplomatyczne między Przymierzami:

  • Neutralny: ten stan jest domyślny. Pozwala Przymierzom na wzajemne ataki (najazdy)
  • Wojna: wojna umiarkowana toczy się między dwoma lub więcej Przymierzami
  • NAP: Podczas NAP nie można rozpocząć ataków na wieże innych Przymierzy  Zmiana statusu dyplomatycznego

  • Na początku gry wszystkie Przymierza są w stosunku do siebie neutralne.
  • Opcja zmiany statusu dyplomatycznego jest dostępna od Midiata (i2).
  • Status może zostać zmieniony przez przywódcę Przymierza
  • Zainicjowanie zmiany statusu zawsze uruchamia licznik czasu (przeważnie 12 godzin) przed zastosowaniem nowego statusu.


  Status: Neutralny

  Status neutralny to stan początkowy dla wszystkich przymierzy. W stanie neutralnym...

  • Inne wieże można napadać, ale nie można ich podbijać / niszczyć
  • Wieże można podbić / zniszczyć tylko w fazie budowy. To samo dotyczy portali w fazie darowizny.
  • Podczas nalotu na wieżę można ukraść tylko 50% kul przechowywanych w wieży.  Status: pakt o nieagresji

  Pakt o nieagresji to status dyplomatyczny między dwoma Przymierzami, który zabrania ataków na siebie nawzajem.

  • Lider może poprosić o NAP do innego Przymierza. Przywódcy drugiego Przymierza mogą to zaakceptować lub odrzucić. W momencie zaakceptowania NAP rozpoczyna się 12-godzinny licznik czasu..
  • Gdy skończy się czas, NAP staje się aktywny i nie można już rozpoczynać ataków na inne Przymierze, z wyjątkiem (jak w przypadku statusu neutralnego) na Wieże lub portale w fazie budowy / darowizny.
  • Przymierze może mieć NAP z maksymalnie 3 innymi przymierzami
  • NAP można anulować. Anulowanie NAP natychmiast powiadamia drugie przymierze i inicjuje 12-godzinny licznik czasu. Po 12 godzinach stan zmienia się z powrotem na Neutralny.

  Status: wojna
  Wojnę można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy status dyplomatyczny między odpowiednimi Przymierzami jest neutralny.

  • Każda wypowiedziana wojna może trwać do 5 dni.
  • Przymierze może wypowiedzieć wojnę tylko jednemu przymierzu na raz.
  • Kiedy przywódca wypowiada wojnę przymierzu, musi wybrać jeden z 2 możliwych celów:


  Opcja celu 1: Zwycięstwo rajdami na kule
  Wojna zostaje wygrana, jeśli Przymierze ukradnie określoną liczbę kul wroga. Wymagana liczba kul do złupienia to 25% liczby własnych kul (na początku wojny), ale nigdy nie mniej niż 1000 i nigdy więcej niż 50% całkowitej liczby kul wroga.


  Przykład 1: Przymierze A ma 20 000 kul, Przymierze B 40 000 kul.

  • Przymierze A musi zrabować 25% 20 000 Kul (= 5 000 Kul) od swojego wroga.
  • Przymierze B musi zrabować 25% z 40 000 kul (= 10 000) ze swojego wroga.

  Przykład 2 (wyjątki): Przymierze A ma 20 000 kul, Przymierze B ma 3 000 kul..

  • Przymierze A musi zebrać 25% z 20 000 Kul (= 5 000 → 1500, ponieważ nie może to być więcej niż 50% całkowitej liczby Kul w innym Przymierzu).
  • Przymierze B musi łupić 25% z 3K Kul (= 750 → 1K jako minimalna wartość).  Opcja celu 2: Zwycięstwo przez podbój wieży
  Wojna zostaje wygrana, jeśli Przymierze podbije określoną liczbę wrogich Wież. Wymagana liczba Wież do podbicia to 15% liczby własnych Wież (na początku wojny), ale nigdy nie mniej niż 3 i nigdy więcej niż 50% całkowitej liczby Wież wroga.


  Przykład: Przymierze A ma 40 Wież, Przymierze B ma 15 Wież.

  • Przymierze A musi podbić 15% z 40 Wież (= 6)
  • Przymierze B musi podbić 15% z 15 Wież (= 2,25 → 3)
   (Uwaga: ta liczba będzie zawsze zaokrąglana w górę)

  Pierwsze przymierze, które pomyślnie osiągnie swój cel, wygrywa wojnę. Cele są oparte na bezwzględnej liczbie Kul / Wież zdobytych od wroga, a nie na różnicy między nimi.


  Po wypowiedzeniu wojny ......


  • Po wypowiedzeniu wojny i wybraniu celów rozpoczyna się 12-godzinny licznik czasu. Drugie Przymierze jest natychmiast powiadamiane o wypowiedzeniu wojny.
  • po upływie czasu status dyplomatyczny zmienia się na Wojna. Te dwa Przymierza mogą teraz podbijać swoje Wieże.
  • Przymierze ma możliwość porzucenia wojny poprzez poddanie się. W takim przypadku poddające się Przymierze natychmiast przegrywa. Poddanie się może nastąpić dopiero 72 godziny po rozpoczęciu wojny.


  Wojna kończy się, jeśli:

  • Jedno z Przymierzy osiąga swój cel i wygrywa..
  • Żadne z Przymierzy nie osiąga celu po 5 dniach. Wojna kończy się remisem..
  • Jedno z Przymierzy się poddaje. W takim przypadku drugie Przymierze wygrywa..
  • Jedno z Przymierzy wznosi się podczas wojny, co prowadzi do remisu.
  • Jedno z Przymierzy zostaje rozwiązana. W takim przypadku drugie Przymierze wygrywa.


  Specjalne zasady podczas wojny:

  • Obrażenia zadawane wieżom / portalom będą teraz podwojone (skrócenie o połowę czasu podboju)
  • Opcja Odwrót nie jest dostępna. Jednak podczas 12-godzinnego licznika czasu, który działa przed rozpoczęciem wojny, odwrót jest nadal możliwy. Jeśli Przymierze wycofuje się, zanim skończy się czas rozpoczęcia wojny, wojna zostaje anulowana.
  • Przymierze, które wypowiedziała wojnę innemu Przymierzu, nie może otrzymać nowych członków w okresie wojny. Ma to zapobiec wykorzystywaniu możliwości manipulowania potencjałem wojennym przez skoki pomiędzy Przymierzami.


  Po wojnie:

  Po zakończeniu wojny skrzynia wojenna trafia do obu przymierzy (patrz opis poniżej). Ponadto między 2 Przymierzami zostaje ustanowiony 7-dniowy okres Rozejmu. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której silniejsze Przymierze nieustannie wypowiada wojnę słabszemu Przymierzu, nie dając im szansy na odzyskanie sił. Ten okres rozejmu działa jak NAP: misje agresywne nie są możliwe, chyba że do wież / portali w fazie budowy / darowizny.

  • Przymierze, które wcześniej przegrało wojnę, ma możliwość odwetu na Przymierzu, które wygrało, przerwania okresu rozejmu i rozpoczęcia nowej wojny.
  • Przymierze, które wcześniej wygrało wojnę, nie ma tej opcji.


  MIsje rozpoczęte podczas wojny nie będą anulowane jeśli status dyplomatyczny ulegnie zmianie. Czyli jesli podczas wojny zostanie rozpocząta misja najazdu lub podboju, zostanie zakończona, nawet jeśli status dyplomatyczny zmieni się, gdy wojska są w drodze.  Dołączanie do wojny

  Jeśli Przymierze A chce wypowiedzieć wojnę Przymierzu B, ale Przymierze B jest już w stanie wojny z Przymierzem C, wówczas Przymierze A może po prostu dołączyć do Przymierza B i walczyć razem przeciwko Przymierzu C.


  W takim przypadku toczone są dwie różne Wojny: A przeciwko C i B przeciwko C. Status między A i B pozostaje Neutralny.  Minimalny potencjał wojenny wroga pozwalający na wypowiedzenie wojny

  Aby móc wypowiedzieć wojnę innemu Przymierzu, potencjał wojenny Przymierza (-y) wroga musi wynosić co najmniej 50% potencjału wojny ogłaszającego wojnę (własny potencjał wojenny oraz wszystkie Przymierza, które są już w stanie wojny z tym Przymierzem). Innymi słowy, nie jest możliwe przystąpienie do wojny, jeśli oznaczałoby to, że całkowity potencjał wojenny ogłaszającego się Przymierza przekracza 200% potencjału wojennego drugiej strony.
  Przykładowa sekwencja:


  Deklaracja wojenna 1: A wypowiada wojnę B.

  B ma więcej PW niż A, co skutkuje wyższym współczynnikiem PW dla A (i wyższą nagrodą na końcu)

  Vg4XylK.png?1

  Deklaracja wojenna2: C wypowiada wojnę A

  C decyduje się dołączyć do B i wypowiada wojnę A..

  Ponieważ A jest już w stanie wojny z B, C otrzyma niższy bonus do PW.

  1vYpNhJ.png

  Deklaracja woujenna 3: D wypowiada wojnę B

  Teraz D decyduje się wesprzeć A w wojnie z B i również wypowiada wojnę B.

  Ponieważ B jest już w stanie wojny z A, D otrzyma również niższy współczynnik PW.
  lhTZVTd.png


  Pamiętaj, że każde Przymierze może wypowiadać tylko jedną wojnę na raz. W powyższym scenariuszu, Przymierza A i B mogą podbijać wieże z 2 innych przymierzy. Przymierza C i D mogą podbijać tylko z jednego Przymierza. A Przymierze B nadal ma niewykorzystane miejsce na Wojnę i - teoretycznie - nadal może zainicjować wojnę z trzecim Przymierzem.  Inne ograniczenia dotyczące wypowiedzenia wojny
  Ponadto wojny nie można wypowiedzieć, jeśli:

  • Przymierze przenosi sie nad inną wyspę
  • A Realm is retreating
  Skrzynia Wojenna

  Oprócz łupów, które Przymierze otrzymuje od swojego wroga podczas wojny, istnieje nagroda dla uczestników wojny. Łup Wojenny zawiera PD, Moc Arki i Energię Duszy, które są rozdzielane pomiędzy wszystkich członków Przymierza. Na zawartość Łupu Wojennego wpływa stosunek potencjału wojennego obu stron, a także wynik wojny.  Obliczanie PD i energii dusz w Łupie Wojennym
  Wszystkie PD i Energia Duszy zdobyte podczas wojny (przez oba Przymierza) zostaną zsumowane.

  Pod koniec wojny ta pula zostanie rozdzielona pomiędzy obydwa przymierza. Sposób ich dystrybucji zależy od:

  • Relacje w potencjale wojennym między obiema stronami
  • Wynik wojny (zwycięstwo lub porażka)


  Obliczenie wygląda następująco:

  R = relacja PW między 2 Przymierzami (wyższyPW podzielony przez niższy PW)

  n = modyfikator wyniku wojny n może mieć trzy różne wartości:

  • n = 70 dla zwycięzkiego przymierza
  • n = 50 jeśli jest remis
  • n = 30 dla przegrywającego przymierza


  Ostateczny procent PD i energii duszy w Łupie Wojennym dla zwycięskiego Przymierza wynosi: [(R-1) x20] + n (%)  Przykładowe obliczenia:

  Przymierze A ma 160K PW

  Przymierze B ma 100K PW

  Przymierze B wygrywa wojnę, więc dla zwycięskiego przymierza n = 70


  R = 160K/100K = 1,6

  [(1,6 - 1) x 20] + 70 (%) = 82%

  Po zakończeniu wojny zwycięskie Przymierze (B) otrzyma kolejne 82% wszystkich PD i energii dusz, które zostały wygenerowane podczas całej wojny między tymi 2 Przymierzami. Z drugiej strony przegrywające Przymierze (A) otrzyma pozostałe 18%

  Całkowita ilość PD i Energii Duszy dostarczona do każdego Przymierza zostanie podzielona przez 15 członków (nawet jeśli w Przymierzu nie ma 15 członków).  Obliczanie mocy ARK (PD przymierza) w Łupie Wojennym

  Podczas wojny co 24 godziny pula mocy Arki wzrasta o 3% średniej mocy Arki obu przymierzy:

  0,03 x [(PD przymierze [A] + PD przymierze [B]) / 2].


  Następnie, pod koniec wojny, całkowita suma jest mnożona przez współczynnik Łupu Wojennego z powyższego przykładu (w naszym przykładzie było to 82% dla zwycięskiego Przymierza B).  Przykładowe obliczenia:

  Ark Power in the Pot = 200.000.000 x 0,03 = 6.000.000

  6.000.000 x 0,82 = 4.920.000 moc Arki dla zwycięskiego przymierza  Zasady podczas gry końcowej

  Podczas końcowej rozgrywki dochodzi do totalnej wojny. Wszystkie Przymierza będą w stanie wojny ze wszystkimi innymi Przymierzami (z tą różnicą, że żaden konkretny cel nie jest wyznaczony, ponieważ głównym celem wszystkich przymierzy będzie wieczne wniebowstąpienie). Inne statusy dyplomatyczne nie są możliwe.


  Ważna zmiana reguły dla portali

  Wraz z wprowadzeniem systemu Wojna i Pokój terytorium Portalu będzie musiało być połączone z Arką, aby mogło funkcjonować. Portal, który zostanie „odcięty” od głównego terytorium Przymierza (np. Ponieważ wróg podbił kilka wież położonych między portalem a arką), przestanie działać na czas odłączenia. Jednak nadal będzie możliwe stacjonowanie żołnierzy w odłączonych portalach (ale będą musieli chodzić).

 • Po spotkaniu z graczami, twórcy gry podjęli decyzje o zmianach w systemie walki i pokoju. Na szybko przetłumaczyłam tekst. Mam nadzieje, że będzie to pomocne.  Zmiany w ograniczeniach:

  • Licznik czasu po ogłoszeniu deklaracji wojny, został skrócony z 12 do 8 godzin.
  • Przymierze wypowiadające wojnę nie musi już wybierać celu. Oba Przymierza mogą wygrać, kradnąc Kule lub Wieże, niezależnie od tego, który cel będzie osiągnięty jako pierwszy.
  • Gdy tylko jedno przymierze nie ma wystarczającej liczby wież / kul, aby drugie przymierze mogło osiągnąć swój cel wojenny, przymierze z niewystarczającą liczbą wież / kul automatycznie przegrywa.
  • Usunięto zasadę, że przymierze nie może się wycofać podczas wojny. Odwrót jest możliwy podczas wojny, ale po wycofaniu się wycofane przymierze przegrywa automatycznie.
  • Opcja „Zemsta” dla przymierza, które przegrało wojnę, została usunięta. Teraz okres rozejmu po wojnie i tak będzie trwał 5 dni.
  • Usunięto zasadę, zgodnie z którą wojny można wypowiadać tylko tym przymierzom, które mają nie mniej niż 50% Potencjału Wojennego ogłaszanego Przymierza. Nie ma już wstępnych wymagań dotyczących deklaracji wojennych  System trybutu:

  • Po zakończeniu wojny rozpoczyna się 5-dniowy okres rozejmu (zmieniony z 7 na 5).
  • W tym okresie rozejmu zwycięzca otrzymuje daninę od przegranego. 20% produkcji wszystkich pkt. zasobów przegranego przymierza zostanie przeniesionych do Skrzyni Daniny. Skrzynia Daniny działa jak zaopatrzenie. Gdy tylko jeden cykl zasobów zostanie zakończony, Danina zostanie wypłacona zwycięskiemu Przymierzu i rozpocznie się nowy cykl.
  • Każde przymierze może stracić maksymalnie 20% daniny dla innych przymierzy. To, w jaki sposób te 20% zostanie rozdzielone między te inne przymierza, zależy od tego, ile własnych żołnierzy zostało pokonanych przez które z innych przymierzy.


   • Podczas każdej wojny wartość XP żołnierzy utraconych w każdym z przymierzy jest zapisywana.
   • Wszystkie przymierza, które otrzymują Danię od przegranego przymierza, otrzymują udział w wysokości 20% w oparciu o wagę strat w PD.
   • Płatność Daniny pozostaje aktywna przez ten sam czas, co Okres Rozejmu między dwoma przymierzami.


  Przymierze A przegrało wojnę z Przymierzem B i Przymierzem C i musi zapłacić hołd obu.

  Podczas wojny:

  - Przymierze B zabiło wojska z Przymierza A warte 200K PD.

  - Przymierze C zabiło wojska z Przymierza A warte 400K PD (dwa razy więcej).

  --> W rezultacie Przymierze C również otrzymuje dwa razy więcej Daniny. (Więc 33% trafia do Przymierza B, a 66% do Przymierza C)

  -->Z perspektywy Przymierza A. Przymierze płaci łącznie 20% własnej produkcji zaopatrzenia, z czego 1/3 trafia do Przymierza B, a 2/3 do Przymierza C)  Jak działa Skrzynia Daniny??

  • Za każdą wygraną wojnę Przymierze otrzymuje Skrzynię Daniny na czas Okresu Rozejmu.
  • Działa jak punkt zaopatrzenia, który zawiera wszystkie typy żołnierzy i typy zasobów w jednym.
  • Zwój Nagła Pomoc można wykorzystać do skrzyni daniny, tak jak w przypadku pól zaopatrzenia.
  • Po zakończeniu Daniny wszystkie pozostałe wojska i zasoby zostaną dostarczone graczom.
  Energia Dusz przymierza (tytuł roboczy):

  • Za każdym razem, gdy jeden członek Królestwa zyskuje Energię Duszy, do Królestwa trafia równa ilość Energii Duszy jako zasób.
  • Tę „Energię Duszy Przymierza” może wydać dowolny Przywódca Przymierza na dwie różne akcje:
   • Dodatkowe wojny: Każde przymierze ma jeden „Slot wojenny” do wypowiedzenia wojny. Za dodatkowe Wojny, które przymierze chce ogłosić w tym samym czasie, musi zapłacić „Energię Duszy Przymierza”. Ilość energii dusz, którą musi zapłacić, zależy od wyspy i liczby wojen, które zostały już ogłoszone przez to przymierze i nadal trwają. Im wyższa wyspa i im więcej wojen już toczy się, tym droższe będą koszty nowej wojny.
   • Ulepszenia wpływu Wieży: Przymierze może raz ulepszyć Wieżę, aby mieć dodatkowe pole wpływu we wszystkich kierunkach (rekompensuje to fakt, że portale będą musiały być połączone z Arką według terytorium Przymierza).
    • To nie jest klasyczna rozbudowa, ale dodatkowy status, który można by nazwać „Kluczową wieżą”.
    • Koszty „Energii Duszy Przymierza” w tym przypadku są wykładniczo oparte na liczbie Kluczowych Wież, które Przymierze już posiada. Kluczowe Wieże, które zostały zdobyte przez wroga, tracą status Kluczowych Wież
    • Na wyższych wyspach koszty zaczynają się od wyższej ceny.  Prosimy, dajcie nam znać, co myślisz o tych zmianach!

  tekst źródłowy w jęz. angielskim: War & Peace Concept Adjustments after Dev-Talk